Till startsida
Starta eller stoppa snurran
 • Se filmen med Love

  läs mer »
  Se filmen med Love
 • Projekt perfekt - om utseendekultur och barns kroppsmissnöje

  Vi lever i en utseendekultur där redan treåringar vet hur vi "bör" ser ut. Carolina Lunde, fil dr i psykologi, berättar om hur media, föräldrar och jämnåriga barn bidrar till att utseendefixeringen sjunker i åldrarna. Hur kan vi få våra barn att att förstå att dom duger som de är?

 • Lär dig något nytt!

  På Göteborgs universitet pågår forskning inom en mängd olika ämnen, vi har allt från konst till medicin. Vi har också många tvärande forskningsprojekt där kunskaper från olika områden möts. Här kan du läsa populärvetenskapliga texter om våra forskare och deras forskning.

  Läs våra artiklar och reportage »
  Lär dig något nytt!
 • Flipped Classroom - En personlig reflektion

  Lyssna och lär av Johan Magnusson, forskare och lärare på Handelshögskolan, som berättar om hur han har använt masterelevers reflektioner över undervisningen för att skapa inspiration, nya idéer och ett meningsfullt lärarjobb.

 • Grammatiska underligheter i Tanzania

  Tanzanias underligheter i den grammatiska språkvärlden kan lära forskarna mycket om andra språk i världen. Malin Petzell forskare i afrikanska språk berättar här hur de olika bantuspråken är uppbyggda i Tanzania. Det kan skilja mycket mellan de olika bantuspråken trots att språken är ganska nära släkt med varandra.

Forskning som påverkar


Få svenska universitet kan visa upp den bredd och mångfald som Göteborgs universitet har. Inom flera discipliner finns en världsunik spets, inte minst i form av nobelpristagaren Arvid Carlsson och Per-Ingvar Brånemark. Här arbetar nästan 2 700 forskare/lärare och doktorander med forskning inom allt från konst, biologi och pedagogik till IT, juridik och personcentrerad vård.

Universitetet har en tradition av samhällsengagemang och samarbetar nära med många olika parter utanför den akademiska världen.

 

Toppublikationer

Se mest visade avhandlingarna just nu.

Stipendier och bidrag

Aktuella stipendier vid Göteborgs universitet

Stark forskning

Läs mer om några av våra spännande forskningsmiljöer

Börja forska!

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta